Ratisė

Lietuviškas ergonomiškas klaviatūros išdėstymas.
Lithuanian Ergonomic Keyboard Layout.

View the Project on GitHub albuck/Ratise-layout

Read in English


LIETUVIŠKAS KLAVIATŪROS IŠDĖSTYMAS RATISĖ

Laida 2.4

Lietuviškas ergonomiškas kompiuterio klaviatūros išdėstymas ŪĖYOQJ, arba Ratìsė yra skirtas patogiam lietuviško teksto rinkimui visais pirštais, taip vadinamu „akluoju“ būdu, tai yra spausdinant klaviatūra visais pirštais apčiuopomis, nežiūrint į spaudyną. Taip pat išdėstymas leidžia patogiai rinkti tekstus anglų kalba, programavimo kalbomis, bei įvesti lietuviškas kirčiuotas raides ar atskirus kirčių ženklus, ypatingas kitų kalbų raides ir kitokius rečiau reikalingus ženklus.

Ratisės klaviatūros išdėstymas: Ratisės klaviatūros išdėstymas

Ratìsė (antroji kirčiuotė) pavadinimas kyla iš pačio išdėstymo: spaudžiant paeiliui pakaitomis skirtingų rankų pirštais pagrindinių padėčių mygtukus, pradedant dešiniuoju smiliumi.

Kuriant Ratisės išdėstymą buvo atsižvelgta į atskirų raidžių dažnumą, jų samplaikas bei eiliškumą lietuvių kalbos žodžiuose:

Ratisės išdėstymo valdyklės yra teikiamos Windows, MacOS, Linux/Unix (xkb), Haiku operacijų sistemoms (skaitmeninėms aplinkoms):

↓ Parsisiųsti Ratisės išdėstymą ↓


TURINYS

Papildomi kitų kalbų Ratisės išdėstymai:

Lietuviški klaviatūrų išdėstymai:

Spausdinimo klaviatūra pratybos:

Kiti naudingi ištekliai: