Ratisė

Lietuviška tikrinė klaviatūra.
Lietuviškos klaviatūros ergonomiškas išdėstymas.
Lithuanian Ergonomic Keyboard Layout.

View the Project on GitHub albuck/Ratise-layout

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Read in English


LIETUVIŠKAS KLAVIATŪROS IŠDĖSTYMAS RATISĖ

Laida 2.4

Lietuviškas ergonomiškas kompiuterio klaviatūros išdėstymas ŪĖYOQJ arba Rati̇̀sė yra skirtas patogiam lietuviško teksto rinkimui visais pirštais, vadinamuoju „akluoju“ būdu, tai yra spausdinant klaviatūra visais pirštais, apčiuopomis, nežiūrint į spaudyną. Taip pat išdėstymu patogu yra rinkti tekstus anglų kalba, programavimo kalbomis, įvesti lietuviškas kirčiuotas raides ar atskirus kirčių ženklus, ypatingas kitų kalbų raides ir kitokius rečiau reikalingus ženklus.

Rati̇̀sė (antroji kirčiuotė) pavadinimas kyla iš pačio išdėstymo: spaudžiant paeiliui pakaitomis skirtingų rankų pirštais pagrindinių padėčių mygtukus, pradedant dešiniuoju smiliumi.

Ratisės išdėstymas:

Lietuviškas klaviatūros išdėstymas ŪĖYOQJ Ratisė (ISO)

Ratisės lietuviško klaviatūros išdėstymo tekstinis braižinys
╔═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═══════════╗
║ §  ║ ¤  ║ @  ║ #  ║ $  ║ %  ║ |  ║ &  ║ <  ║ >  ║ \  ║ W  ║ ~  ║ Backspace ║
║ + ` ║ ! ’ ║ : ⟨ ║ . ⟩ ║ * ” ║ _ … ║ — ^ ║ = 7 ║ , 8 ║ ; 9 ║ / ÷ ║  Ω ║ ? ≈ ║      ║
╠═════╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦════════╣
║ Tab  ║ Ū  ║ Ė  ║ Y  ║ O  ║ Q  ║ J  ║ N  ║ K  ║ G  ║ B  ║ C  ║ F  ║ Enter ║
║    ║  ‘ ║  [ ║  ] ║  “ ║  ́ ║  € ║  4 ║  5 ║  6 ║  × ║  ¢ ║  / ║    ║
╠════════╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═╗   ║
║ CapsLock ║ U  ║ E  ║ I  ║ A  ║ H  ║ L  ║ R  ║ T  ║ S  ║ P  ║ Ž  ║ Z  ║   ║
║     ║  ' ║  ( ║  ) ║  " ║  ̃ ║  ł ║  1 ║  2 ║  3 ║  - ║  − ║  ° ║   ║
╠═══════╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩══╦══╩═════╩══════╣
║ Shift ║ –  ║ Ų  ║ Ę  ║ Į  ║ Ą  ║ X  ║ V  ║ M  ║ D  ║ Š  ║ Č  ║     Shift ║
║    ║ - ̇ ║  ‚ ║  { ║  } ║  „ ║  ̀ ║  √ ║  0 ║  . ║  , ║  + ║        ║
╠═══════╩═╦═══╩═╦═══╩═╦═══╩═══╦═╩═════╩═════╩═════╩═════╩════╦╩═════╩╦════╩╦═════╦════════╣
║ Ctrl  ║ Fn ║ OS ║ Alt ║               ║ AltGr ║ OS ║ Mn ║  Ctrl ║
║     ║   ║   ║    ║               ║    ║   ║   ║    ║
╚═════════╩═════╩═════╩═══════╩══════════════════════════════╩═══════╩═════╩═════╩════════╝

* Mygtuko ženklų lygių tekstinis braižinys:

╔═════╗
║ 2 4 ║
║ 1 3 ║
╚═════╝

• 1 — Pagrindinis, pirmasis lygis;
• 2 — ⇧ Shift — antrasis lygis;
• 3 — ⇮ AltGr — trečiasis lygis;
• 4 — ⇮ AltGr + ⇧ Shift — ketvirtasis lygis.


Ratisė yra lietuviška tikrinė klaviatūra

Ratisės išdėstymas yra taikytas lietuvių kalbai siekiant didesnio teksto rinkimo patogumo ir našumo.

Tikri̇̀nė čia reiškia: teisinga, derama, tokia, kokios reikėtų, tikroji.

Kuriant Ratisės klaviatūros išdėstymą buvo atsižvelgta į atskirų raidžių dažnumą, jų samplaikas bei eiliškumą lietuvių kalbos žodžiuose:

Lietuviška tikrinė klaviatūra ŪĖYOQJ Ratisė (ISO), raidžių išdėstymas pagal jų pobūdį ir dažnumą

Esminiai Ratisės išdėstymo privalumai:

Visa tai reiškia, kad renkant tekstą Ratisės išdėstymu reikia žymiai mažiau pastangų nei kitais lietuviškais išdėstymais:


Ratisės klaviatūros valdyklės

Ratisės išdėstymo klaviatūros valdyklės yra teikiamos Windows, MacOS, Linux/Unix (xkb), Haiku skaitmeninėms aplinkoms (operacijų/operacinėms sistemoms):

↓ Parsisiųsti Ratisės išdėstymo valdykles ↓TURINYS

Išsamiau apie Ratisės klaviatūros išdėstymą:

Teksto rinkimas klaviatūra visais pirštais nežiūrint:

Ypatingi ženklų įvedimo klaviatūra atvejai:

Ratisės išdėstymo palyginimai su kitais klaviatūrų išdėstymais:

Ratisės papildymai:Kitos naudingos nuorodos

Lietuviški klaviatūrų išdėstymai:

Spausdinimo klaviatūra pratybos:

Papildomi ištekliai: