Lietuviški klaviatūros išdėstymai

Lietuviškų klaviatūros išdėstymų palyginimas.

View the Project on GitHub albuck/lithuanian-keyboard-layouts

Lietuviškų klaviatūros išdėstymų patikros

Čia klaviatūros išdėstymų vertinimui naudotasi puikiu žiniatinklio ištekliu: Keyboard Layout Analyzer, kur išdėstymo našumas-patogumas matuojamas taškais. Skaičiuojant taškus atsižvelgiama į pirštų nueinamą atstumą (33%), kaip dažnai tam pačiam pirštui tenka iš eilės spaudinėti (33%), bei kaip dažnai spausdinant kaitaliojami pirštai (17%) ir rankos (17%).

Duomenų pateikimo pavidalas: „Pirmenybė“. „Išdėstymas“ — „išdėstymo įvertinimo taškai“


Lietuviško teksto skaidymas:


Angliško teksto skaidymas:


Programavimo kalbų teksto skaidymas:


Lotyniško teksto „Lorem Ipsum“ skaidymas:


Pastabos:Lietuviškų klaviatūrų mygtukų spaudeliojimo dažnumai

Lietuviškų klaviatūros išdėstymų palyginamosios statistinės lentelės

Į pagrindinį puslapį